“verksamhets-värde med 

ansvarsfull AI som ledstjärna”

AI-labbet skapar nya möjligheter för samhället genom framgångsrika verksamheter där individer ges utveckling med ansvarsfull AI som utgångspunkt

100% ansvarsfull AI

AI ger nya möjligheter

Att AI har en stor potential råder det nog ingen tvekan om. Otaliga är de artiklar som beskriver hur AI kan nyttjas för att automatisera rutinmässiga uppgifter, optimera resurser, förbättra vår hälsa och sjukvård, accelerera försäljning, lösa klimatkrisen, säkra samhället, driva innovationen framåt och många andra scenarier. Potentialen väntas globalt nå hissnande $300 miljarder under 2026. 

Ansvarsfull AI

Men allt är inte guld som glimmar. Det finns också otaliga risker med att använda AI på ett olämpligt sätt. Exempelvis påspädd diskriminering, integritetskränkning eller rekommendation av aktiviteter baserade på förlegade inkluderings-perspektiv. Resultat där AI bidrar till att accelerera effekter som man vill undvika från ett legalt, etiskt, socialt eller hållbarhetsperspektiv.

AI Lösningar

AI-labbet hjälper dig att:  

  • Konkretisera digitaliseringsstrategier med medarbetare och verksamhetsresultat i fokus.
  • Etablera ansvarsfull AI med hänsyn till integritet, säkerhet och juridik. 
  • Digitalisera din verksamhet och bygga engagemang och upplevelser med hjälp av molntjänster, på ett hållbart sätt.